Setelah menerima pesanan anda, perkhidmatan akan dilaksanakan kepada anda mengikut terma
terpakai kepada perkhidmatan yang anda beli. Sifat perkhidmatan yang anda beli dan
tarikh pembelian anda mungkin memberi kesan kepada masa prestasi perkhidmatan. Perkhidmatan akan
dianggap berjaya dihantar kepada anda selepas melaksanakan perkhidmatan.


Menyampaikan nombor biasanya berlaku dalam beberapa saat, walau bagaimanapun, mungkin terdapat tempoh apabila
rangkaian perkhidmatan yang disediakan sangat berkurangan kerana keupayaan pembekal untuk menyediakan nombor
negara masing-masing. Dalam kes ini, anda boleh membuat permintaan kepada perkhidmatan sokongan untuk a
mengulas tentang bila perkhidmatan yang sepadan akan tersedia.


Maklumat terkini tentang ketersediaan dan ketersediaan perkhidmatan dibentangkan dalam menu sebelah kiri
dan dikemas kini setiap 30 saat 24 jam sehari, 7 hari seminggu