Po prijatí vašej objednávky vám budú služby poskytnuté v súlade s podmienkami
vzťahujúce sa na služby, ktoré ste si zakúpili. Charakter služieb, ktoré ste si zakúpili, a
dátum vášho nákupu môže mať vplyv na termín poskytnutia služieb. Služby budú
sa považuje za úspešne doručenú po vykonaní služieb.


Doručenie čísla sa zvyčajne uskutoční v priebehu niekoľkých sekúnd, avšak môžu nastať obdobia, keď
rozsah poskytovaných služieb je výrazne obmedzený vzhľadom na schopnosť poskytovateľov poskytovať počet
príslušných krajín. V takom prípade môžete vytvoriť žiadosť o podporu pre
komentár o tom, kedy bude príslušná služba dostupná.


Aktuálne informácie o dostupnosti a prístupnosti služieb sú uvedené v ľavom menu
a aktualizuje sa každých 30 sekúnd 24 hodín denne, 7 dní v týždni