Po otrzymaniu zamówienia, usługi zostaną wykonane na Państwa rzecz zgodnie z warunkami
mających zastosowanie do zakupionych przez Państwa usług. Charakter zakupionych usług oraz
data zakupu może mieć wpływ na termin wykonania usług. Usługi będą
uważa się za skutecznie dostarczone do użytkownika po wykonaniu usług.


Dostarczenie numeru następuje zazwyczaj w ciągu kilku sekund, jednak mogą wystąpić okresy, w których
zakres świadczonych usług jest znacznie ograniczony ze względu na możliwość zapewnienia przez świadczeniodawców liczby
w poszczególnych krajach. W takim przypadku można utworzyć prośbę do działu pomocy technicznej o
komentarz o tym, kiedy odpowiednia usługa będzie dostępna.


Aktualne informacje na temat dostępności i możliwości korzystania z usług prezentowane są w lewym menu
i jest aktualizowany co 30 sekund 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu