Po obdržení vaší objednávky vám budou služby poskytnuty v souladu s podmínkami.
vztahující se na vámi zakoupené služby. Povahu zakoupených služeb a
datum nákupu může mít vliv na termín provedení služeb. Služby budou
se považuje za úspěšně doručenou po provedení služeb.


K doručení čísla obvykle dojde během několika sekund, nicméně mohou nastat okamžiky, kdy
rozsah poskytovaných služeb je značně omezen vzhledem ke schopnosti poskytovatelů poskytovat počty služeb.
příslušných zemí. V takovém případě můžete službě podpory zadat požadavek na.
komentář o tom, kdy bude příslušná služba dostupná.


Aktuální informace o dostupnosti služeb jsou uvedeny v levém menu.
a je aktualizován každých 30 sekund 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.