Terma dan Syarat Penggunaan Laman Web

1. Syarat

Dengan mengakses Laman Web ini, boleh diakses dari https://getsms.one/, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat Penggunaan Laman Web ini dan bersetuju bahawa anda bertanggungjawab untuk perjanjian dengan mana-mana undang-undang tempatan yang berkenaan. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana syarat ini, anda dilarang mengakses tapak ini. Bahan-bahan yang terkandung dalam Laman Web ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan tanda dagangan.

2. Gunakan Lesen

Kebenaran diberikan untuk memuat turun sementara satu salinan bahan di Laman Web getsms.one untuk tontonan sementara bukan komersial sahaja. Ini adalah pemberian lesen, bukan pemindahan hak milik, dan di bawah lesen ini anda tidak boleh:

  • mengubah suai atau menyalin bahan;
  • menggunakan bahan untuk sebarang tujuan komersial atau untuk sebarang paparan awam;
  • cuba untuk merekayasa balik mana-mana perisian yang terkandung di Laman Web getsms.one;
  • mengalih keluar sebarang hak cipta atau notasi proprietari lain daripada bahan; atau
  • memindahkan bahan kepada orang lain atau "mencerminkan" bahan pada mana-mana pelayan lain.

Ini akan membenarkan getsms.one untuk menamatkan pelanggaran mana-mana sekatan ini. Selepas penamatan, hak tontonan anda juga akan ditamatkan dan anda harus memusnahkan sebarang bahan yang dimuat turun dalam simpanan anda sama ada ia bercetak atau format elektronik.

3. Penafian

Semua bahan di Laman Web getsms.one disediakan "seadanya". getsms.one tidak membuat jaminan, boleh dinyatakan atau tersirat, oleh itu menafikan semua jaminan lain. Tambahan pula, getsms.one tidak membuat sebarang representasi mengenai ketepatan atau kebolehpercayaan penggunaan bahan di Laman Webnya atau sebaliknya berkaitan dengan bahan tersebut atau mana-mana tapak yang dipautkan ke Laman Web ini.

4. Had

getsms.one atau pembekalnya tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan yang akan timbul dengan penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan bahan-bahan di Laman Web getsms.one, walaupun getsms.one atau wakil yang diberi kuasa bagi Laman Web ini telah dimaklumkan, secara lisan atau bertulis, tentang kemungkinan kerosakan tersebut. Sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan pengehadan ke atas waranti tersirat atau pengehadan liabiliti untuk kerosakan sampingan, pengehadan ini mungkin tidak terpakai kepada anda.

5. Semakan dan Errata

Bahan-bahan yang terdapat di Laman Web getsms.one mungkin termasuk ralat teknikal, tipografi atau fotografi. getsms.one tidak akan menjanjikan bahawa mana-mana bahan dalam Laman Web ini adalah tepat, lengkap atau terkini. getsms.one boleh menukar bahan yang terkandung di Laman Webnya pada bila-bila masa tanpa notis. getsms.one tidak membuat sebarang komitmen untuk mengemas kini bahan.

6. Pautan

getsms.one belum menyemak semua tapak yang dipautkan ke Laman Webnya dan tidak bertanggungjawab ke atas kandungan mana-mana tapak terpaut tersebut. Kehadiran sebarang pautan tidak membayangkan pengesahan oleh getsms.one daripada tapak tersebut. Penggunaan mana-mana laman web yang dipautkan adalah atas risiko pengguna sendiri.

7. Pengubahsuaian Syarat Penggunaan Tapak

getsms.one boleh menyemak Terma Penggunaan ini untuk Laman Webnya pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Dengan menggunakan Laman Web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan versi semasa Terma dan Syarat Penggunaan ini.

8. Privasi Anda

Sila baca Dasar Privasi kami.

9. Undang-undang yang Mentadbir

Sebarang tuntutan yang berkaitan dengan Laman Web getsms.one akan dikawal oleh undang-undang fr tanpa mengambil kira percanggahan peruntukan undang-undangnya.