Η Εταιρεία είναι οικονομικά υπεύθυνη για το υπόλοιπο του λογαριασμού των πελατών ανά πάσα στιγμή.
Η οικονομική ευθύνη της εταιρείας αρχίζει με τα πρώτα δεδομένα σχετικά με την κατάθεση κεφαλαίων του πελάτη και
συνεχίζεται μέχρι την πλήρη δαπάνη των κεφαλαίων του πελάτη. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε ποσό
κεφάλαια από την Εταιρεία τα οποία είναι διαθέσιμα στο λογαριασμό του κατά τη στιγμή της αίτησης. Η μόνη επίσημη
οι τρόποι κατάθεσης και ανάληψης είναι οι τρόποι που εμφανίζονται στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας,
telegram bot και επίσημες εφαρμογές για κινητά στο App Store και το Google Play. Ο πελάτης αναλαμβάνει όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με
στη χρήση των μεθόδων πληρωμής, καθώς και στο γεγονός ότι οι μέθοδοι πληρωμής δεν είναι συνεργάτες
της εταιρείας και όχι στη λογοδοσία της εταιρείας. Η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε
ακύρωση ή καθυστέρηση της συναλλαγής κεφαλαίων, η οποία εξαρτάται από τη μέθοδο πληρωμής. Σε περίπτωση που ο πελάτης
έχει οποιοδήποτε παράπονο σχετικά με οποιαδήποτε από τις μεθόδους πληρωμής, είναι ευθύνη του να επικοινωνήσει με την
κέντρο υποστήριξης αυτής της μεθόδου πληρωμής και να ενημερώνουν την εταιρεία σχετικά με τις εν λόγω καταγγελίες. Το
Η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία οποιουδήποτε τρίτου παρόχου υπηρεσιών, τον οποίο η
μπορεί να χρησιμοποιήσει ο πελάτης για να κάνει οποιαδήποτε κατάθεση/ανάληψη. Οικονομική ευθύνη της Εταιρείας
για τα κεφάλαια του Πελάτη αρχίζει τη στιγμή που τα κεφάλαια φτάνουν στο Πορτοφόλι της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε
άλλος λογαριασμός που ανήκει στην Εταιρεία και εμφανίζεται στη σελίδα Μέθοδοι πληρωμής του ιστότοπου.
Σε περίπτωση που εμφανιστεί οποιαδήποτε απάτη κατά τη διάρκεια μιας συναλλαγής κεφαλαίων ή μετά από αυτήν, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να
να ακυρώσει αυτή τη συναλλαγή και να παγώσει τον λογαριασμό του Πελάτη. Η ευθύνη της Εταιρείας όσον αφορά την
Τα κεφάλαια του πελάτη λήγουν τις στιγμές εκείνες που τα κεφάλαια εγκαταλείπουν το πορτοφόλι της Εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο
λογαριασμό που ανήκει στην Εταιρεία και εμφανίζεται στη σελίδα Μέθοδοι πληρωμής του ιστότοπου. Στο
σε περίπτωση τεχνικών σφαλμάτων που ενδέχεται να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της οικονομικής συναλλαγής, η εταιρεία αποθηκεύει
το δικαίωμα ακύρωσης των εν λόγω μεταφορών και όλων των άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων του πελάτη στην ιστοσελίδα της εταιρείας.


ΕΓΓΡΑΦΉ ΤΟΥ ΠΕΛΆΤΗ

Με την εγγραφή του στον Ιστότοπο, ο Πελάτης συμφωνεί με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σε
σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου. Η επεξεργασία αυτή πραγματοποιείται με σκοπό την παροχή
υπηρεσίες στο πλαίσιο της συμφωνίας, καθώς και για την ευκολία χρήσης της πλατφόρμας, την άμεση επικοινωνία
με τον Πελάτη, την προστασία των κεφαλαίων του Πελάτη και την πρόληψη της απάτης. Η παρούσα συγκατάθεση ισχύει για

Με την εγγραφή του στον Ιστότοπο, ο Πελάτης συμφωνεί με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σε
σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου. Η επεξεργασία αυτή πραγματοποιείται με σκοπό την παροχή
υπηρεσίες στο πλαίσιο της συμφωνίας, καθώς και για την ευκολία χρήσης της πλατφόρμας, την άμεση επικοινωνία
με τον Πελάτη, την προστασία των κεφαλαίων του Πελάτη και την πρόληψη της απάτης. Η παρούσα συγκατάθεση ισχύει για
απεριόριστο χρονικό διάστημα και μπορεί να αποσυρθεί με την αποστολή σχετικού αιτήματος στο [email protected]. Η διαδικασία συλλογής των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη από την Εταιρεία συνίσταται στη συλλογή
πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πελάτη, καθώς και τη συλλογή δεδομένων από cookies για τη συλλογή
στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις του Πελάτη με τον Ιστότοπο. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στην Εταιρεία από
ο πελάτης θεωρείται εμπιστευτικός και μπορεί να γνωστοποιηθεί σε τρίτους μόνο με τη συγκατάθεση του πελάτη.
Πελάτη ή κατά τη διάρκεια νομικών ζητημάτων από τον κυβερνητικό οργανισμό των ΗΑΕ.
Η διαδικασία εγγραφής του πελάτη αποτελείται από ένα στάδιο:
τη διαδικασία εγγραφής του πελάτη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας,
Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή του Πελάτη στον Ιστότοπο της Εταιρείας, είναι απαραίτητο να εκτελεστούν τα εξής
τα ακόλουθα βήματα:
εισάγετε τα στοιχεία επικοινωνίας,
αποδέχεται τους όρους της παρούσας συμφωνίας και των παραρτημάτων της.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΚΑΤΆΘΕΣΗΣ

Για να προβεί σε κατάθεση, ο πελάτης πρέπει να υποβάλει αίτημα από το προσωπικό του προφίλ. Για να
να ολοκληρώσει το αίτημα, ο πελάτης πρέπει να συμπληρώσει την έναρξη πληρωμής με ένα ποσό σε οποιοδήποτε προβλεπόμενο
νόμισμα. Ο χρόνος επεξεργασίας του αιτήματος εξαρτάται από τον φόρτο εργασίας του παρόχου πληρωμών, το
η εταιρεία δεν μπορεί να ρυθμίσει αυτόν τον χρόνο επεξεργασίας.

ΦΟΡΟΙ

Η εταιρεία δεν είναι φορολογικός πράκτορας και, ως εκ τούτου, δεν παρέχει οικονομικές πληροφορίες των πελατών σε τρίτους.
μέρη. Οι πληροφορίες αυτές δεν θα αποκαλυφθούν, εκτός εάν ζητηθούν επίσημα από τις κυβερνητικές αρχές.

ΠΛΗΡΩΜΈΣ ΜΕ ΈΝΑ ΚΛΙΚ

Συμφωνείτε να πληρώσετε για όλα τα αγαθά και/ή τις υπηρεσίες ή άλλες πρόσθετες υπηρεσίες που παραγγείλατε μέσω της ιστοσελίδας
Ιστοσελίδα της Εταιρείας, καθώς και για κάθε πρόσθετη δαπάνη (εάν είναι απαραίτητο), συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι
περιορισμένα, όλους τους πιθανούς φόρους, τέλη, επιβαρύνσεις κ.λπ. Αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για την έγκαιρη πληρωμή των
Ιστοσελίδα. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών διευκολύνει την πληρωμή μόνο για το ποσό που καθορίζεται από τον
Ιστοσελίδα, και δεν ευθύνεται για την καταβολή από τον χρήστη της Ιστοσελίδας των προαναφερθέντων πρόσθετων
κονδύλια/έξοδα. Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί "Κατάθεση", η συναλλαγή θεωρείται αμετάκλητα ως
επεξεργασία και εκτέλεση. Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί "Κατάθεση", συμφωνείτε ότι δεν θα είστε
επιτρέπεται να ακυρώσετε την πληρωμή ή να ζητήσετε την ακύρωσή της. Με την τοποθέτηση της παραγγελίας στον ιστότοπο, εσείς
επιβεβαιώνετε και δηλώνετε ότι δεν παραβιάζετε τη νομοθεσία οποιασδήποτε χώρας. Επίσης, με την αποδοχή των παρόντων Κανόνων
(ή/και Όροι και Προϋποθέσεις), εσείς, ως κάτοχος κάρτας, επιβεβαιώνετε ότι είστε εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες
που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας. Σημειώστε ότι μόνο εσείς, ως κάτοχος της κάρτας, είστε υπεύθυνοι για την αγορά και
πληρώνοντας για όλα τα αγαθά ή/και τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει μέσω της Ιστοσελίδας και για κάθε πρόσθετη
έξοδα/αμοιβές που μπορούν να εφαρμοστούν σε αυτή την πληρωμή. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών ενεργεί μόνο ως
εκτελεστή της πληρωμής στο ποσό που αναφέρεται από την Ιστοσελίδα, και δεν ευθύνεται για την τιμολόγηση, το συνολικό
τιμές και/ή συνολικά ποσά. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τις
προαναφερθέντες όρους και προϋποθέσεις ή/και άλλους λόγους, σας ζητάμε να μην προχωρήσετε με το
την πληρωμή και, εάν είναι απαραίτητο, την άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή ή την υποστήριξη του δικτυακού τόπου